”JEAN COCTEAU – RYSUNEK LINII. PERSONALNE AUTORSKIE PORTFOLIO”

Wystawa w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

czynna od 1 października 2021r. do 10 stycznia 2022 r. w godzinach otwarcia Muzeum

Podziel się na ...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

„Konserwacja pałuckich strojów ludowych”.

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie pozyskało środki  w ramach Programu – Wspieranie działań muzealnych na zadanie „Konserwacja pałuckich strojów ludowych”. Projekt: „Dofinansowano ze  środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Konserwację przeprowadzono na czterech  elementach stroju kobiecego: chuście aksamitnej, kabaciku damskim- odświętnym,  spódnicy i półbutach damskich oraz stroju męskiego: płaszczu tzw.” BURCE PAŁUCKIEJ”, spodniach męskich, kapeluszu i długich butach męskich. Te unikatowe stroje pałuckie  mają swoją indywidualną historię. Przedstawiają ubiory pałuckiej pary gospodarzy z  XX wieku i stanowią przykład niemal chałupniczej produkcji prowincjonalnej. Są one unikalne na skalę ogólnopolską, a także ostatnim znakiem  lokalnego, krawieckiego rzemiosła epoki. Są świadectwem panującej  ówczesnej mody  i stylu ubierania się. Dzięki przeprowadzonej  konserwacji obiekty przywrócono do stanu umożliwiającego ich dalszą ekspozycję oraz zabezpieczono przed postępującym niszczeniem.

Podziel się na ...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ ! ”KOLOR W DRODZE ”MALARSTWO SYLWESTRA PIĘDZIEJEWSKIEGO

Sylwester Piędziejewski – urodzony w 1966 roku w Gostyninie, studiował, w latach 1989–1994, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; za pracę dyplomową zrealizowaną pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego otrzymał wyróżnienie rektorskie.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumentalnym, akwarelą, rysunkiem, malarstwem ściennym oraz konserwacją polichromii. Jest przede wszystkim wrażliwym pejzażystą i wytrawnym obserwatorem światła, w swoich obrazach stara się odzwierciedlać świetlistość zaobserwowanych w naturze kolorów i dźwięków barwnych zestawień. W tym celu w swych niemal abstrakcyjnych pracach o pejzażowej proweniencji wykorzystuje przenikające się warstwy koloru. Ostatnio stosuje technikę polegająca na naprzemiennych nakładaniu i zdzieraniu warstw tynku i farby, tworząc w ten sposób dzieło będące w ciągłym procesie. Artysta traktuje obraz jako etap przejściowy i zmienny a efekt końcowy nierzadko zdumiewa jego samego. Autor wielu realizacji malarstwa monumentalnego oraz prac konserwatorskich w Polsce, Rosji, Izraelu i we Włoszech, m.in. konserwacji zabytkowych polichromii w bazylice katedralnej pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku oraz prac rekonstrukcyjnych we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie.
Doktor habilitowany w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (2019). Od roku 1997 pracuje na macierzystym wydziale warszawskiej ASP, gdzie jako profesor uczelni (od 2019) prowadzi Pracownię Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.
Podziel się na ...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter