Cennik

8 zł bilet ulgowy,

10 zł bilet normalny,

przewodnik w języku polskim 60 zł

Zwiedzanie wystaw czasowych jest wliczone w cenę biletu wejścia na wystawę stałą.

Zwiedzanie wystawy czasowej /lub jednej z wystaw stałych/   5 zł

WC dla zwiedzających jest bezpłatne, dla pozostałych  5 zł

WSTĘP WOLNY PRZYSŁUGUJE:

DZIECIOM DO LAT 4, PRZEWODNIKOM TURYSTYCZNYM, OPIEKUNOM GRUP SZKOLNYCH – 1 OPIEKUN NA 15 UCZESTNIKÓW, POZOSTALI OPIEKUNOWIE PŁACĄ ZA BILET ULGOWY