PROSIMY O KONTAK W SPRAWIE ODNALEZIENIA OSÓB WYMIENIONYCH NA PONIŻSZYCH LISTACH, BĄDŹ ICH KREWNYCH!

Archiwum Akt Nowych w Warszawie realizuje projekt pt. „Rysunki polskich dzieci z 1946 r.”

Sprawa dokładnie dotyczy powojennych rysunków polskich dzieci.

Geneza rysunków sięga 13 kwietnia 1946 r. Wówczas w powojennych realiach z polecenia Ministerstwa Oświaty w Warszawie został zorganizowany konkurs w ramach, którego dzieci – podczas zajęć szkolnych – miały przygotować rysunki. Dzieci na kartach papieru miały przedstawić swoje wspomnienia z czasu wojny i okupacji hitlerowskiej. O wspomnianym konkursie informowano również na łamach pisma Przekrój. Konkurs miał obejmować szkoły z obszaru całej Polski. Przy tym jednak, najwięcej teczek z rysunkami zachowało się z woj. Wielkopolskiego, Lubelskiego, Lubuskiego oraz obecnie Kujawsko-Pomorskiego. Tym samym wśród dzieci, których rysunki zostały wysłane na wspomniany konkurs znaleźli się uczniowie z Murczyna, żnińskiej Góry, Sielca i Cerekwicy. Na ich temat posiadamy ograniczone informacje tj. imiona i nazwiska (lub tylko same nazwiska) oraz klasa i szkoła do której uczęszczali.

Celem prowadzonego projektu jest zorganizowanie wystawy wspomnianych rysunków oraz odnalezienie żyjących autorów rysunków z 1946 r. i nawiązanie z nimi kontaktu (przeprowadzenie wywiadów itp.).

 

Żnin-Góra:

Orłowski Marian Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna w Górze – pow. Żnin

Kranz Jan Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna w Górze – pow. Żnin

Czerniejewska Henryka (lat 7) Publiczna Szkoła Powszechna w Górze – pow. Żnin

Staszewska Klara (lat 10) Publiczna Szkoła Powszechna w Górze – pow. Żnin

Czerniejewska Łucja Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna w Górze – pow. Żnin

Ptaszewski/Staszewski Ryszard Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna w Górze – pow. Żnin

Gusińska Monika Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna w Górze, pow. Żnin

Zdrojewska Aniela Kl. IV

Konieczka Kunegunda KL. IV

Górny Michał KL. V

Fizyczak Konrad, lat 13

Sobczak Tadeusz, (ur. 1933 r.)

Rumińska Maria Kl. V

Pietrasówna Urszula Kl. V

 

Cerekwica:

Nowicka Barbara Kl. III, Cerekwica

Pioterek Tadeusz Kl. II

Gućkówna Urszula Kl. III

Wojciechowski Kazimierz

Zielinski Zenon Kl. III

Napierała Roch Kl. IV

Trzcińska Halina Kl. IV

Romel Alojzy Kl. III

Szpek Józef Kl. III

Dudek Dudkówna/Dudek Kl. II

Sandecki Tadeusz Kl. IV

Bajorkówna/Bajor Wanda Kl. IV

 

Murczyn:

Konecki Tadeusz

Duch Henryk

Bielecka J.

Brzycka Eugenia

Biniaszewska E.

Wilk J.

Karaś J.

Eligiusz J.

Waltrówna/Waltr (imię ?)

Cygankówna/Cygan M.

Rant/Raut T.

Adamska K.

Bielicka R.

Duchówna Maria

Wudzin I./Z.

Adamski K.

Piotrowski J.

Citkowicz J.

Kwasek L./Z.

Konecki Henryk

Konieczka M.

Adamska B.

Janowska Helena

Janowska Zofia

Kwasek Dorota

Zabłocki J.

Konieczka E.

Konieczka K.

Decówna/Dec Bernadetta (lat 12)

 

Sielec:

Binaszewska Stefania Kl. III, Szkoła Powszechna w Sielcu

Gostemska Melania Kl. III

Jaworska Zofia Kl. IV

Rymerówna/Rymer Gabriela Kl. IV

Kabasinski/Kabacinski Czesław Kl. III

Głonówna Maria Kl. III

Sobczak Helena Kl. III

Głonówna Genowefa Kl. IV

Jaworska Halina Kl. III

Czarniak Marian Kl. IV

Szocińska Irena Kl. IV

Dalke Teofil Kl. II

Jaworski Sylwester Kl. II

Walkowiak Henryk Kl. II b

 

Lista dodatkowa:

Burzyńska Maria Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna, Słębowo

Guziołek/Guciołek Ludka Kl. I, Publiczna Szkoła Powszechna, Słębowo

Pitułuzna/Pitułozna Krystyna Kl. III, Publiczna Szkoła Powszechna, Słębowo

Rożkówna/ Różka Stanisława Kl. III, (miejscowość – brak)

Wesołek Jan Kaczkowo

Jankowski Adam Kl. II a, (miejscowość – brak)

Krawczak Grzegorz Kl. II, (miejscowość – brak)

Kaczmarek Henryk (miejscowość – brak)

Domagała Stefan (miejscowość – brak)

Ostojska Teresa (miejscowość – brak)

Kuśnierek Jolanta Kl. III, Uścikowo

Paupa Włodzimierz Kl. III b, (miejscowość – brak)

Lipińska Zefiryna Kl. III b, (miejscowość – brak)

Lipińska Cz. (miejscowość – brak)

Koper B. (miejscowość – brak)

Pawlicki J. (miejscowość – brak)

Madrecka Daniela (miejscowość – brak)

Kinas Eugeniusz (miejscowość – brak)

Zabłocki Stefan (miejscowość – brak)

Frankowski Andrzej Kl. II a, (miejscowość – brak)

Orcholska ? (miejscowość – brak)

Kaczmarkówna/Kaczmarek Józefa Kl. III

Borowska Zofia Grochowisk/Grochowiska

Sobczakówna ? Kl. III, (miejscowość – brak)

Kędzierska Teresa Kl. IV, Jaroszew/Jaroszewo

Ratajczak Rajmund Kl. III

Nowak Ryszard Kl. III, Kaczkowo

Rybarczykówna/ Rybarczyk Janina Kl. IV, Jaroszew/Jaroszewo

Zalorowski/Zalerowski Ludwik Kl. IV, Jaroszew/Jaroszewo

Nowak Stanisława Ryszewo

Sobota/Pobota Leon Ryszewo

Psutówna Maria Ryszewo

Sitorc Franciszek Ryszewo

Chmielewska Barbara Ryszewo

Draheim Kazimiera Ryszewo

Kubiak Stefan Ryszewo

Wesołowska Cecylia Ryszewo

Wentlond Zofia Ryszewo

Tadeusz Nowak Ryszewo

Zamroczyńska Maria Ryszewo

Rudnicka/Budnicka Bogumiła Ryszewo

Idziński Edmund Kl. II, Niedźwiady

Boruszewska/Baruszewska Joanna Kl. II, Niedźwiady

Boruszewski/Baruszewski Leonard Kl. II, Niedźwiady

Malakówna/Malak Jadwiga Kl. II, Niedźwiady

Wawrzyniakówna/Wawrzyniak Barbra Kl. I, Niedźwiady

Trzeciakówna/Trzeciak Teresa KL. II, Publiczna Szkoła Powszechna, Słębowo

Brońka Bronisława Kl. IV, Publiczna Szkoła Powszechna, Słębowo

Jędrzejak Halina Kl. II a, (miejscowość – brak)

Jurek Henryk Kl. V, Brzyskorzystew

Antkowiakówna Halina Kl. VI, Białożewin

Szymański F. KL. V, Brzyskorzystew

 

Kontakt telefoniczny do historyka i archiwisty z Archiwum Akt Nowych w Warszawie tel. 533 246 810