Aleksandra Guzicka,

Aleksandra Guzicka, autorka prezentowanych na tej wystawie prac , samouk, który przez lata swojej działalności doskonalił swój warsztat. Do perfekcji dochodziła  metodą prób i błędów. Historia z techniką haftu gobelinowego rozpoczęła się lata temu, kiedy w ręce Pani Aleksandry wpadła Japonka wykonana taką właśnie techniką. Twórczyni uwielbia naturę, i to ona jest głównym tematem prac, ale tworzy również przedstawienia historyczne, portrety, odtwarza nićmi prace znanych malarzy. W tej,  jakby się mogło zdawać innym, monotonnej i wyczerpującej pracy Pani Aleksandra odnajduje ukojenie, relaksując się i wyciszając. Haft jest jej pasją, nie denerwuje się, gdy coś nie wyjdzie, wypruwa nici i zaczyna od początku, aby efekt był w pełni zadawalający.

Pełna pasji, energii i zapału do tworzenia, członkini  Stowarzyszenia Kobiet z Pasją.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ ! ”KOLOR W DRODZE ”MALARSTWO SYLWESTRA PIĘDZIEJEWSKIEGO

Sylwester Piędziejewski – urodzony w 1966 roku w Gostyninie, studiował, w latach 1989–1994, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; za pracę dyplomową zrealizowaną pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego otrzymał wyróżnienie rektorskie.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumentalnym, akwarelą, rysunkiem, malarstwem ściennym oraz konserwacją polichromii. Jest przede wszystkim wrażliwym pejzażystą i wytrawnym obserwatorem światła, w swoich obrazach stara się odzwierciedlać świetlistość zaobserwowanych w naturze kolorów i dźwięków barwnych zestawień. W tym celu w swych niemal abstrakcyjnych pracach o pejzażowej proweniencji wykorzystuje przenikające się warstwy koloru. Ostatnio stosuje technikę polegająca na naprzemiennych nakładaniu i zdzieraniu warstw tynku i farby, tworząc w ten sposób dzieło będące w ciągłym procesie. Artysta traktuje obraz jako etap przejściowy i zmienny a efekt końcowy nierzadko zdumiewa jego samego. Autor wielu realizacji malarstwa monumentalnego oraz prac konserwatorskich w Polsce, Rosji, Izraelu i we Włoszech, m.in. konserwacji zabytkowych polichromii w bazylice katedralnej pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku oraz prac rekonstrukcyjnych we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie.
Doktor habilitowany w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (2019). Od roku 1997 pracuje na macierzystym wydziale warszawskiej ASP, gdzie jako profesor uczelni (od 2019) prowadzi Pracownię Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.