ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ ! ”KOLOR W DRODZE ”MALARSTWO SYLWESTRA PIĘDZIEJEWSKIEGO

Sylwester Piędziejewski – urodzony w 1966 roku w Gostyninie, studiował, w latach 1989–1994, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; za pracę dyplomową zrealizowaną pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego otrzymał wyróżnienie rektorskie.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumentalnym, akwarelą, rysunkiem, malarstwem ściennym oraz konserwacją polichromii. Jest przede wszystkim wrażliwym pejzażystą i wytrawnym obserwatorem światła, w swoich obrazach stara się odzwierciedlać świetlistość zaobserwowanych w naturze kolorów i dźwięków barwnych zestawień. W tym celu w swych niemal abstrakcyjnych pracach o pejzażowej proweniencji wykorzystuje przenikające się warstwy koloru. Ostatnio stosuje technikę polegająca na naprzemiennych nakładaniu i zdzieraniu warstw tynku i farby, tworząc w ten sposób dzieło będące w ciągłym procesie. Artysta traktuje obraz jako etap przejściowy i zmienny a efekt końcowy nierzadko zdumiewa jego samego. Autor wielu realizacji malarstwa monumentalnego oraz prac konserwatorskich w Polsce, Rosji, Izraelu i we Włoszech, m.in. konserwacji zabytkowych polichromii w bazylice katedralnej pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku oraz prac rekonstrukcyjnych we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie.
Doktor habilitowany w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (2019). Od roku 1997 pracuje na macierzystym wydziale warszawskiej ASP, gdzie jako profesor uczelni (od 2019) prowadzi Pracownię Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.